Jezus zeide tot haar: Vrouw, geloof Mij, de ure komt, wanneer gijlieden, noch op dezen berg, noch te Jeruzalem, den Vader zult aanbidden.
Bron: Het Evangelie van Johannes 4:21
Hervormde Gemeente
Rouveen
Welkom

 

 

 

 

De Hervormde gemeente van Rouveen- Staphorst is een onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland en staat wat haar kerkelijke identiteit betreft met beide benen in de Hervormd gereformeerde traditie. 

Vanwege de grootte van de gemeente is de Hervormde gemeente van Rouveen- Staphorst verdeeld over twee wijkgemeenten met ieder haar eigen wijkpredikant. De gemeente streeft er echter naar, om zoveel mogelijk één gemeente te zijn, wat betreft haar belijdenis, erediensten, activiteiten en beleid. 

Via deze website kunt u kennismaken met onze gemeente en wordt u geïnformeerd over wat wij geloven, wie wij als gemeente zijn en wat wij doen. Maar het allerbelangrijkste is dat u door onze website op weg geholpen wordt naar de Heere, onze God. Kent u Hem? Weet u dat de Bijbel antwoord geeft op de grote vragen van het leven? Mag u iets kennen van de vrede, die God ons geeft, als we weten het eigendom te zijn van Jezus Christus? Deze en andere vragen houden ons bezig, brengen ons samen en maken ons gemeente.
Wilt u hierover met één van onze predikanten in gesprek? Benader hen gerust! Wij hopen ook voor u wegwijzers te kunnen zijn!

Wij zijn ons er ten zeerste van bewust dat de informatie op deze website niet volledig kan zijn. Mocht u zelf iets opmerken wat niet klopt, schroomt u alstublieft niet dit te melden bij de webmaster via het contactformulier. U krijgt dan zo snel mogelijk reactie.


 

 

 

Onze gemeente heeft de ANBI status sinds 2015 

Onze gemeente heeft de ANBI status sinds 2015.

Hiervoor hebben we een uitgebreid document geschreven, gebaseerd op het boekjaar 2014.
Klik HIER als u dit document wilt downloaden.

Website

De website van de gemeente is in het najaar van 2011 geheel vernieuwd. Behalve de lay-out is ook kritisch gekeken naar de inhoud. 

 

Ook het forum is inmiddels geheel gereed. Het forum is het beveiligde deel van de website, alleen voor leden van de Hervormde gemeente Rouveen- Staphorst.U kunt toegang krijgen tot het forum met uw ledenregistratienummer. Na aanmelding worden uw gegevens gecontroleerd, waarna de toegang wordt verleend. Mocht u uw ledenregistratienummer niet hebben ontvangen, of niet weten, dan kunt u contact opnemen met de ledenadministratie van de gemeente (Dhr. L. Slager, telefoon 0522-291900, lucasslager@hervormdrouveen.nl.

 

Mocht u problemen hebben met inloggen, dan kunt u contact opnemen met dhr. G. van Tol (gertvantol@hervormdrouveen.nl)


Redactie

De redactie van de website bestaat uit Job Born, Gert van Tol .
Het technische gedeelte is gebouwd door Henro Nijboer.

Voor vragen kunt u een email sturen naar gertvantol@hervormdrouveen.nl

 

 


Klusploeg Mannafields

 

Namens het bestuur van de stichting Vrienden van Mannafields een hartelijke dankzegging aan de klusploeg uit de Hervormde gemeente Rouveen- Staphorst.
Tevens hartelijk dank voor de gift die is overgemaakt namen de vakantiebijbelweek!
Zonder uw en jouw steun is christelijk onderwijs in Edinburgh ondenkbaar!

Voor meer informatie: www.mannafields.nl

 


Agenda!

Erediensten!
22-01-2017
Kerk
09:30 Ds. H. Born
14:00 Ds. J.K.M. Gerling Wapenveld
Dienstgebouw
09:30 Ds. W.C. Zuijderduijn Rijssen
14:00 Ds. H. Born

29-01-2017
Kerk
09:30 Ds. W. van Vreeswijk
14:00 Ds. J. Boer Ermelo
Dienstgebouw
09:30 Ds. J. Boer Ermelo
14:00 Ds. W. van Vreeswijk