In den beginne schiep God den hemel en de aarde.
Bron: Genesis 1:1
Hervormde Gemeente
Rouveen
Welkom

 

 

 

 

De Hervormde gemeente van Rouveen & Staphorst is een onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland en staat wat haar kerkelijke identiteit betreft met beide benen in de Hervormd gereformeerde traditie. 

Vanwege de grootte van de gemeente is de Hervormde gemeente van Rouveen & Staphorst verdeeld over twee wijkgemeenten met ieder haar eigen wijkpredikant. De gemeente streeft er echter naar, om zoveel mogelijk één gemeente te zijn, wat betreft haar belijdenis, erediensten, activiteiten en beleid. 

Via deze website kunt u kennismaken met onze gemeente en wordt u geïnformeerd over wat wij geloven, wie wij als gemeente zijn en wat wij doen.

Wij zijn ons er ten zeerste van bewust dat de informatie op deze website niet volledig kan zijn. Mocht u zelf iets opmerken wat niet klopt, schroomt u alstublieft niet dit te melden bij de webmaster via het contactformulier. U krijgt dan zo snel mogelijk reactie.

Website in ontwikkeling

De website van de gemeente is in het najaar van 2011 geheel vernieuwd. Behalve de lay-out is ook kritisch gekeken naar de inhoud. 

 

Ook het forum is inmiddels geheel gereed. Het forum is het beveiligde deel van de website, alleen voor leden van de Hervormde gemeente Rouveen & Staphorst.U kunt toegang krijgen tot het forum met uw ledenregistratienummer. Na aanmelding worden uw gegevens gecontroleerd, waarna de toegang wordt verleend. Mocht u uw ledenregistratienummer niet hebben ontvangen, of niet weten, dan kunt u contact opnemen met de ledenadministratie van de gemeente (OKR L. Slager)

 

Mocht u problemen hebben met inloggen, dan kunt u contact opnemen met dhr. G. van Tol (gertvantol@hervormdrouveen.nl)


Redactie

De redactie van de website bestaat uit Job Born, Gert van Tol .
Het technische gedeelte is gebouwd door Henro Nijboer.

Voor vragen kunt u een email sturen naar gertvantol@hervormdrouveen.nl


Diakonaal Project

 

In de herfstvakantie is een begin gemaakt met het diaconale project in Edinburgh bij de 'Mannafields Christian School'. Jongeren van 'Het Kruispunt', aangevuld met enkele gemeenteleden hebben diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Met dank aan sponsoren is het eerste gedeelte gerealiseerd en kijken de jongeren terug op een geweldige ervaring! Meer nieuws volgt!


Agenda!

Erediensten!
18-04-2014
Kerk
09:30 Ds. W. van Vreeswijk Goede Vrijdag
19:30 Ds. H. Born Goede Vrijdag

20-04-2014
Kerk
09:00 Ds. H. Born
11:00 Ds. H. Born
14:30 Ds. L.C. Talsma Wapenveld, bediening H.D.
16:30 Ds. W. van Vreeswijk Openbare Geloofsbelijdenis

21-04-2014
Kerk
09:30 Ds. W. van Vreeswijk Tweede Paasdag
Geef u nu op voor: