En niemand is opgevaren in den hemel, dan Die uit den hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen, Die in den hemel is.
Bron: Het Evangelie van Johannes 3:13
Hervormde Gemeente
Rouveen
U bevindt zich hier: Home > Eredienst luisteren
Eredienst luisteren
Wilt u bijdragen aan de Hervormde gemeente Rouveen - Staphorst? Dat kan!
U kunt uw bijdrage overmaken naar de Diaconie, NL46 RABO 0356502163 of het College van Kerkrentmeesters, NL45 RABO 0356500241