En God maakte dat uitspansel, en maakte scheiding tussen de wateren, die onder het uitspansel zijn, en tussen de wateren, die boven het uitspansel zijn. En het was alzo.
Bron: Genesis 1:7
Hervormde Gemeente
Rouveen
U bevindt zich hier: Home > Eredienst luisteren
Eredienst luisteren
Wilt u bijdragen aan de Hervormde gemeente Rouveen - Staphorst? Dat kan!
U kunt uw bijdrage overmaken naar de Diaconie, NL46 RABO 0356502163 of het College van Kerkrentmeesters, NL45 RABO 0356500241