En God maakte dat uitspansel, en maakte scheiding tussen de wateren, die onder het uitspansel zijn, en tussen de wateren, die boven het uitspansel zijn. En het was alzo.
Bron: Genesis 1:7
Hervormde Gemeente
Rouveen
Welkom

 

 

 

 

De Hervormde gemeente van Rouveen- Staphorst is een onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland en staat wat haar kerkelijke identiteit betreft met beide benen in de Hervormd gereformeerde traditie. 

Vanwege de grootte van de gemeente is de Hervormde gemeente van Rouveen- Staphorst verdeeld over twee wijkgemeenten met ieder haar eigen wijkpredikant. De gemeente streeft er echter naar, om zoveel mogelijk één gemeente te zijn, wat betreft haar belijdenis, erediensten, activiteiten en beleid. 

Via deze website kunt u kennismaken met onze gemeente en wordt u geïnformeerd over wat wij geloven, wie wij als gemeente zijn en wat wij doen. Maar het allerbelangrijkste is dat u door onze website op weg geholpen wordt naar de Heere, onze God. Kent u Hem? Weet u dat de Bijbel antwoord geeft op de grote vragen van het leven? Mag u iets kennen van de vrede, die God ons geeft, als we weten het eigendom te zijn van Jezus Christus? Deze en andere vragen houden ons bezig, brengen ons samen en maken ons gemeente.
Wilt u hierover met één van onze predikanten in gesprek? Benader hen gerust! Wij hopen ook voor u wegwijzers te kunnen zijn!

Wij zijn ons er ten zeerste van bewust dat de informatie op deze website niet volledig kan zijn. Mocht u zelf iets opmerken wat niet klopt, schroomt u alstublieft niet dit te melden bij de webmaster via het contactformulier. U krijgt dan zo snel mogelijk reactie.


 

 

 

Onze gemeente heeft de ANBI status sinds 2015 

Onze gemeente heeft de ANBI status sinds 2015.

Hiervoor hebben we een uitgebreid document geschreven, gebaseerd op het boekjaar 2015.
Klik HIER als u dit document wilt downloaden.

Website

De website van de gemeente is in het najaar van 2011 geheel vernieuwd. Behalve de lay-out is ook kritisch gekeken naar de inhoud. 

 

Ook het forum is inmiddels geheel gereed. Het forum is het beveiligde deel van de website, alleen voor leden van de Hervormde gemeente Rouveen- Staphorst.U kunt toegang krijgen tot het forum met uw ledenregistratienummer. Na aanmelding worden uw gegevens gecontroleerd, waarna de toegang wordt verleend. Mocht u uw ledenregistratienummer niet hebben ontvangen, of niet weten, dan kunt u contact opnemen met de ledenadministratie van de gemeente (Dhr. L. Slager, telefoon 0522-291900, lucasslager@hervormdrouveen.nl.

 

Mocht u problemen hebben met inloggen, dan kunt u contact opnemen met dhr. G. van Tol (gertvantol@hervormdrouveen.nl)


Redactie

De redactie van de website bestaat uit Job Born, Gert van Tol .
Het technische gedeelte is gebouwd door Henro Nijboer.

Voor vragen kunt u een email sturen naar gertvantol@hervormdrouveen.nl

 

 


Project Kinderkoor

 

Ben jij tussen de 6 en 12 jaar en vind je zingen leuk? Doe dan gezellig met ons mee!
Op tweede paasdag hopen we een klein optreden te verzorgen samen met jullie!
Daarvoor gaan we oefenen op donderdag 30 maart, 6 april en 13 april van 18.45 tot 19.45.
Kun jij op deze avonden? Geef je dan snel op bij Klarine de Haan (klarinedehaan@hotmail.com) vóór 16 maart. Vermeld in je mail: naam + leeftijd + tel.nummer.

We horen graag van jullie!!

Groet
Klarine de Haan en Marijke Stout

 

 

 


Agenda!

Erediensten!
26-02-2017
Kerk
09:30 Ds. G. van de Berg Ijsselmuiden, 1e Lijdenszondag
14:00 Ds. W. van Vreeswijk
Dienstgebouw
09:30 Ds. W. van Vreeswijk
14:00 Ds. G. van de Berg Ijsselmuiden

05-03-2017
Kerk
09:30 Ds. H. Born 2e Lijdenszondag
14:00 Ds. W. van Vreeswijk Heilige Doop
Dienstgebouw
09:30 Ds. W. van Vreeswijk
14:00 Ds. H. Born

08-03-2017
Kerk
09:30 Ds. H. Born Biddag, Schooldienst
19:30 Ds. W. van Vreeswijk
Dienstgebouw
09:30 Ds. G. Herwig Nunspeet
19:30 Ds. J. van het Goor Rijssen