In den beginne schiep God den hemel en de aarde.
Bron: Genesis 1:1
Hervormde Gemeente
Rouveen
Welkom

 

 

 

 

De Hervormde gemeente van Rouveen- Staphorst is een onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland en staat wat haar kerkelijke identiteit betreft met beide benen in de Hervormd gereformeerde traditie. 

Vanwege de grootte van de gemeente is de Hervormde gemeente van Rouveen- Staphorst verdeeld over twee wijkgemeenten met ieder haar eigen wijkpredikant. De gemeente streeft er echter naar, om zoveel mogelijk één gemeente te zijn, wat betreft haar belijdenis, erediensten, activiteiten en beleid. 

Via deze website kunt u kennismaken met onze gemeente en wordt u geïnformeerd over wat wij geloven, wie wij als gemeente zijn en wat wij doen. Maar het allerbelangrijkste is dat u door onze website op weg geholpen wordt naar de Heere, onze God. Kent u Hem? Weet u dat de Bijbel antwoord geeft op de grote vragen van het leven? Mag u iets kennen van de vrede, die God ons geeft, als we weten het eigendom te zijn van Jezus Christus? Deze en andere vragen houden ons bezig, brengen ons samen en maken ons gemeente.
Wilt u hierover met één van onze predikanten in gesprek? Benader hen gerust! Wij hopen ook voor u wegwijzers te kunnen zijn!

Wij zijn ons er ten zeerste van bewust dat de informatie op deze website niet volledig kan zijn. Mocht u zelf iets opmerken wat niet klopt, schroomt u alstublieft niet dit te melden bij de webmaster via het contactformulier. U krijgt dan zo snel mogelijk reactie.


 

 

 

Onze gemeente heeft de ANBI status sinds 2015 

Onze gemeente heeft de ANBI status sinds 2015.

Hiervoor hebben we een uitgebreid document geschreven, gebaseerd op het boekjaar 2015.
Klik HIER als u dit document wilt downloaden.

Website

In 2018 zal er een geheel nieuwe website worden gebouwd met een nieuwe huisstijl. Hiervoor is inmiddels een commissie aan het werk gegaan. 

 

Ook het forum zal worden aangepast. Het forum is het beveiligde deel van de website, alleen voor leden van de Hervormde gemeente Rouveen- Staphorst.U kunt toegang krijgen tot het forum met uw ledenregistratienummer. Na aanmelding worden uw gegevens gecontroleerd, waarna de toegang wordt verleend. Mocht u uw ledenregistratienummer niet hebben ontvangen, of niet weten, dan kunt u contact opnemen met de ledenadministratie van de gemeente (Dhr. L. Slager, telefoon 0522-291900, lucasslager@hervormdrouveen.nl.

 

Mocht u problemen hebben met inloggen, dan kunt u contact opnemen met dhr. G. van Tol (gertvantol@hervormdrouveen.nl)


Redactie

De redactie van de website bestaat uit Job Born, Gert van Tol .
Het technische gedeelte is gebouwd door Henro Nijboer.

Voor vragen kunt u een email sturen naar gertvantol@hervormdrouveen.nl 


Agenda!

Erediensten!
18-11-2018
Kerk
09:30 Ds. W. van Vreeswijk
14:00 Ds. H. Born
Dienstgebouw
09:30 Ds. H. Born
14:00 Ds. W. van Vreeswijk

25-11-2018
Kerk
09:30 Ds. H. Born
14:00 Ds. W. van Vreeswijk
Dienstgebouw
09:30 Ds. W. van Vreeswijk
14:00 Ds. H. Born
Hervormde gemeente Rouveen