In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.
Bron: Het Evangelie van Johannes 1:1
Hervormde Gemeente
Rouveen
U bevindt zich hier: Home > Wie zijn wij
Gemeente

De Hervormde gemeente

De Hervormde gemeente Rouveen & Staphorst behoort met de gemeenten Zwolle (Grote kerkgemeente), Heino Langeslag, Nieuwleusen (centrum) en Dalfsen (midden) tot groep 1 van de classis Zwolle van de Protestantse Kerk Nederland.
 
Perforatie gemeentegrenzen

Voor diegenen, die buiten Rouveen wonen en met onze gemeente meeleven en volwaardig lid willen zijn, is er de mogelijkheid om zich te laten overschrijven. Inlichtingen kan men krijgen bij de scribae van de kerkenraad.
De Statenvertaling is nog steeds van grote waarde voor en van invloed op onze samenleving. De Nederlandse taal is echter in deze tijd enorm veranderd. Daarom is de Statenvertaling niet meer voor iedereen gemakkelijk te lezen en te begrijpen. Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond heeft het initiatief genomen om de Statenvertaling te herzien om de huidige en de komende generatie lezers van de Statenvertaling een betrouwbare en verstaanbare vertaling te kunnen bieden.

De Herziene Statenvertaling wordt in onze gemeente gebruikt vanaf 1 januari 2012 in eredienst en gemeentewerk.

Bron: www.statenvertaling.nu
Geef u nu op voor: