In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.
Bron: Het Evangelie van Johannes 1:1
Hervormde Gemeente
Rouveen
U bevindt zich hier: Home > Gemeentewerk > Mannenvereniging
Mannenvereniging "Schrift en Belijdenis"

De mannenvereniging komt tijdens het winterseizoen in principe elke week op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur bij elkaar.

 

De opzet van een vergaderavond is in het kort als volgt:

 • opening met zingen en gebed.
 • lezen van te behandelen bijbelgedeelte
 • inleiding over het bijbelgedeelte + bespreking
 • pauze, afgesloten met het zingen van een psalmvers
 • lezen van de notulen
 • mededelingen + rondvraag
 • verder bespreking
 • eindiging met zingen en gebed.

De inleiding over en bespreking van een bijbelgedeelte wordt een aantal keren per jaar afgewisseld
met het bespreken van een bijbelstudie uit de Hervormde Vaan. De Hervormde Vaan is een
maandblad dat elk lid krijgt toegestuurd vanuit de landelijke bond van mannenverenigingen.
Ook is er meestal elk seizoen preekbespreking van en onder leiding van een van de predikanten.

De opzet van een avond van de mannengesprekskring is in het kort als volgt:

 • opening.
 • lezen van het schriftgedeelte.
 • bespreking van het schriftgedeelte aan de hand van "De Hervormde Vaan". Dit gebeurt in gespreksvorm ,et een wisselende gespreksleider per avond.
 • sluiting.

 


Andere activiteiten:

Het vergaderseizoen wordt begonnen en beëindigd met een gezamenlijke vergadering met de
vrouwenvereniging. Voor deze vergadering wordt meestal een spreker van buiten onze gemeente
gevraagd.

 

Elk seizoen hebben wij, volgens een roulerend systeem, twee uitwisselingen met een andere mannenvereniging uit de Streek Zwolle. Een keer krijgen wij bezoek en een keer gaan wij op bezoek. Verder gaan we elk seizoen naar de streekvergadering van de Streek Zwolle. Tot de Streek Zwolle behoren naast de mannenverenigingen uit de kerkbladkring, ook de mannenverenigingen uit Stedum, De plaats waar deze bijeenkomst plaats vindt, rouleert tussen de deelnemende mannenverenigingen. Het bestuur van de Streek regelt de spreker voor deze bijeenkomst.

 

Op de laatste zaterdag van oktober is er de landelijke Bondsdag in Putten. Deze dag duurt van 10.00 tot 16.00 uur. Zowel s-morgens en s-middags wordt er een referaat gehouden. Een deel van onze leden gaat hiernaar toe. Vlak voor kerst hebben wij de gezamenlijke kerstfeestviering met de andere verenigingen van onze gemeente.


Waarom lid van de mannenvereniging:

 •  lid van een gemeente zijn is meer dan alleen zondags naar de kerk gaan. Het is ook goed om elkaar door de week te ontmoeten en samen aan Bijbelstudie te doen.
 • ter voorbereiding op de vergadering ben je thuis bezig persoonlijk bezig met bijbelstudie, gevolgd door een gezamenlijke bespreking op de mannenvereniging.
 • je bespreekt met elkaar, hoort de meningen van anderen, je kunt elkaar aanvullen, corrigeren, stimuleren en van elkaar leren.
 • het bestuderen, bespreking, nadenken is goed voorde persoonlijke geloofsopbouw en daarom ook goed voor de gemeente.
Bestuur

Voorzitter
vacature
Penningmeester
dhr. E. Akkerman
Binnenweg 1
0522-462176
Inst.Akkerman@solcon.nl
   
1e Secretaris
dhr. J. Timmerman
Oude Rijksweg 400a
jantimmerman41@hotmail.com
Bibliothecaris
dhr. A. Slager
Oude Rijksweg 591
0522-291323
Slager591@hotmail.com
   
2e Secretaris
dhr. J. Kooiker
Klaaskloosterweg west 29a
0522-291952
jan.kooiker@solcon.nl
 

 

 


Agenda!
Geef u nu op voor: