In den beginne schiep God den hemel en de aarde.
Bron: Genesis 1:1
Hervormde Gemeente
Rouveen
U bevindt zich hier: Home > Gemeentewerk > Bijbelkringen
Informatie over de bijbelkringen in onze gemeente

In onze gemeente zijn er sinds een aantal jaren bijbelkringen. Waarom? De reden vinden we in enkele woorden die Paulus ons heeft doorgegeven:

 

Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de Schriften de hoop zouden behouden. En de God van de volharding en van de vertroosting moge u geven onderling eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus, opdat u eensgezind, met één mond, de God en Vader van onze Heere Jezus Christus verheerlijkt. Daarom, aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid van God.


Rom. 15:4-7

 

 

Met het bijbelkringwerk  is een begin gemaakt onder knd. (nu ds) E. de Kruiff en dhr. H. Hokse. Op dit moment bestaan er ruim 20 kringen die bij kringleden thuis samenkomen. Er zijn kringen voor jongeren maar ook voor oudere gemeenteleden. Wie graag in een wat groter verband samenkomt, kan naar de 'centrale bijbelkring' die onder leiding staat van een van de predikanten.

Elk jaar rond de zomer wordt er - na inbreng van de kringleiders - een nieuw onderwerp gekozen. Daar wordt een boekje met gespreksvragen bij gezocht. Het is onze gewoonte dat iemand (nu de jongerenwerker, Jan Admiraal ) een 'hand-out' verzorgt met suggesties voor de antwoorden. Deze hand-outs worden (alleen) aan de kringleiders toegezonden.

 

 Nu het winterseizoen nadert, zijn de voorbereidingen voor de Bijbelkringen van start gegaan.
Inmiddels is het thema voor het komend seizoen bekend; we willen ons samen gaan verdiepen in het Bijbelboek Filippenzen. Aan de hand van het boek: 'Filippenzen, brief aan hemelburgers' van ds. H. Russcher, hopen we met elkaar in gesprek te gaan.

Een kring bezoeken kan heel verrijkend zijn, zowel voor het geloofsleven als voor het deelnemen in de gemeente. We hopen meer te leren begrijpen van de bijbelteksten, maar ook is er bezinning; hoe kunnen we het bijbelgedeelte in ons dagelijks leven in praktijk brengen?

Op het moment zijn er 17 huiskringen die iedere maand bij iemand thuis samenkomen. We hopen ook dit jaar weer nieuwe leden te mogen begroeten. Lijkt het u/jou ook leuk in een kleine groep in gesprek te gaan over de bijbel? U/ jij bent van harte welkom bij één van de Bijbelkringen. Voor wie het fijner vindt in een groter verband samen te komen, is er de centrale Bijbelkring. Deze wordt dit seizoen geleid door ds. Van Vreeswijk.

Voor vragen of aanmeldingen kunt u of kun jij altijd contact zoeken met één van de onderstaande personen. Degenen die het afgelopen seizoen al deelnamen aan een kring, hoeven zich niet opnieuw op te geven. Graag tot ziens op een van de kringen!

Jan Admiraal (jadmiraal@hervormdrouveen.nl/ 0522-750408)
Anita Timmerman (anitahooikammer@hotmail.com / 0522-292533)

Geef u nu op voor: