En niemand is opgevaren in den hemel, dan Die uit den hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen, Die in den hemel is.
Bron: Het Evangelie van Johannes 3:13
Hervormde Gemeente
Rouveen
U bevindt zich hier: Home > Diversen > Colofon
Colofon

Het beheer van deze pagina is in handen van een werkgroep. Vanuit de kerkenraad is ouderling Gert van Tol aangewezen voor de eindverantwoordelijkheid. Job Born en Henro Nijboer ondersteunen in het beheer en de programmering van de website.

Kopij kunt u aanleveren via het emailadres info@hervormdrouveen.nl.
Ouderling van Tol is bereikbaar onder telefoonnummer 0522-291026 en per mail gertvantol@hervormdrouveen.nl