En Hij zeide tot hen: Volgt Mij na, en Ik zal u vissers der mensen maken.
Bron: Het Evangelie van Matthèüs 4:19
Hervormde Gemeente
Rouveen
U bevindt zich hier: Home > Jeugdwerk > Algemene info en contactgegevens
Algemene contactgegevens

Het jeugdwerk van de Hervormde Gemeente Rouveen - Staphorst wordt aangestuurd vanuit een 'kernteam' (KT). Dit team bestaat uit de volgende personen:

 

Jeugdouderling wijk 1: Dick Roo, Kievit 2 Staphorst.
Tel. 06-55323424 dickroo at hervormdrouveen.nl

 

Jeugdouderling wijk 2: A. Nijzink, Mispellaan 9 Rouveen.
Tel. 0522-465612 adriaannijzink at home.nl

 

Jongerenwerker: Jan Admiraal, Oude Rijksweg 446-A Rouveen

Tel. 0522-750408  jadmiraal at hervormdrouveen.nl

 

Secretariaat Jeugdwerk: Mw. I. Russcher, Oude Rijksweg 111a staphorst

Tel. 06-29366222 ikierusscher at hotmail.nl

 

Penningmeester Jeugdwerk: E. Compagner
Tel. 

 

De contactgegevens voor de verschillende geledingen in het jeugdwerk kunt u hieronder vinden.

 

Wat Doelgroep (jaar) Wanneer, Waar Contactgegevens
Kinderoppas 0-6 elke ochtenddienst 

Anneke van Hoorne
0522476934
Anneke_hofstede@hotmail.com

Zondagschool De Regenboog 4-10 Winterwerk elke
zondagmiddag 16.30-17.30 
Gerben van Spijkeren
0522-463450
gerbenvs@hotmail.com
Vakantie Bijbel Week (VBW) 4-12 's zomers eerste vakantieweek
+1 dag in de herfstvakantie 
Klaas Slager
0522-291029
klaasslager@zonnet.nl
10erclub 10-15 Doordeweeks in het
winterseizoen
Gerjan Timmerman
0522-292533
gerjantimmerman@hotmail.com
Kinderclub Staphorst 4-12  Doordeweeks in het
winterseizoen
Jantje Roo
0522-461096
jantje.roo@ziggo.nl
Switch 12-15  Vrijdagavond in d'Olde baank
's zomers 2 dagen in de vakantie
Arina Compagner
0522-291139
arinacompagner@hotmail.com
Kruispunt 14-25  Elke zaterdagavond
in d' Olde Baank
Klarieke Fidom
0522-463825
Klariekefidom@live.nl
Catechisatie 12-25+  Doordeweeks in het
Dienstgebouw 
Oud. Dick Roo
0522-461096 / 06-55323424
dick.roo@ziggo.nl
       
Jeugdblad Hele gemeente  3x per jaar met bijdragen
uit alle geledingen
Ilse van Spijkeren
ilsevanspijkeren@live.nl
Werkgroep Opvoeding en Geloof Ouders, ambtsdragers
en andere belangstellenden 
2 avonden per jaar Oud. Dick Roo
0522-461096 / 06-55323424
dick.roo@ziggo.nl
voor gratis nieuwsbrief WOG:
 
Bijbelgesprekskringen Jong en oud  Verschillende avonden
bij mensen thuis
Henk Hokse
0522-464242
henk.hokse@nl.ey.com