Jezus zeide tot haar: Vrouw, geloof Mij, de ure komt, wanneer gijlieden, noch op dezen berg, noch te Jeruzalem, den Vader zult aanbidden.
Bron: Het Evangelie van Johannes 4:21
Hervormde Gemeente
Rouveen
U bevindt zich hier: Home > Gemeentewerk > Bezoekwerk vrijwilligers
Bezoekwerk door vrijwilligers

Binnen de gemeente Rouveen/Staphorst en in de tehuizen daarom heen is een grote groep vrijwilligers die regelmatig een bezoek brengen bij weduwen, weduwnaren, alleenstaanden en echtparen die door ziekte of anderszins aan huis gebonden zijn.

 

 

 

 

 

Contact

Voor opgave of nadere inlichtingen kunt U zich wenden tot:


Mevr. C.M. Born - Buijs
Oude Rijksweg 463, Rouveen
Tel. 0522 - 291226


of


Mevr. E. Lier - van Hennekeler
Ebbinge Wubbenlaan 3 A 27, Staphorst
Tel. 0522 - 442834