En niemand is opgevaren in den hemel, dan Die uit den hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen, Die in den hemel is.
Bron: Het Evangelie van Johannes 3:13
Hervormde Gemeente
Rouveen
U bevindt zich hier: Home > Zending en evangelisatie > Diaconie

Diaconaat is afgeleid van het Griekse woord "diakoneo" wat letterlijk "dienen" betekent. Diaconie is een Bijbelse opdracht die niet alleen voor de diakenen geldt, maar voor elk gemeentelid. De Heere God heeft Zelf de opdracht hiertoe gegeven. Diaconaat wordt vanouds omschreven als “dienst der barmhartigheid". Hiernaast is er ook nog “gerechtigheid”, het bestrijden van armoede en onrecht. Het diaconaat is derhalve een dienstbetoon van barmhartigheid en gerechtigheid.algemeen e-mail adres: diaconie@hervormdrouveen.nl

IBAN rekeningnummer: NL46 RABO 0356 5021 63

 

Voorzitter: Jan de Haan, Oude Rijksweg 260.
jandehaan@hervormdrouveen.nl
Penningmeester: Harry Hoeve, Schemperserf 113.
harriehoeve@hervormdrouveen.nl
Secretaris: Henk Mussche, Jan Lubbertsland 3
henkmussche@hervormdrouveen.nl 
Lid: Henk Kasper, Meentjesweg 8.
henkkasper@hervormdrouveen.nl
Lid: Albert Russcher, Dekkersweg 7.
albertrusscher@hervormdrouveen.nl
Lid: Henk Dunnink, Oude Rijksweg 192.
henkdunnink@hervormdrouveen.nl


                

Geef u nu op voor: