En Hij zeide tot hen: Volgt Mij na, en Ik zal u vissers der mensen maken.
Bron: Het Evangelie van Matthèüs 4:19
Hervormde Gemeente
Rouveen
U bevindt zich hier: Home > Wie zijn wij > College van Kerkrentmeesters
College van Kerkrentmeesters

Volgens de bepalingen van de kerkorde is het college van kerkrentmeesters belast met de zorg voor alle stoffelijke goederen van de gemeente. Zij verricht de daaraan verbonden werkzaamheden overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde en de ordinanties, alsmede met inachtneming van de bepalingen uit de plaatselijke regeling. Het college bestaat uit vier tot kerkrentmeester verkozen ouderlingen (okrm) en twee kerkrentmeesters (krm).

 

Het CvK heeft een algemeen E-mail adres: kerkrentmeesters@hervormdrouveen.nl

 

Voor het dagelijks beheer van de gebouwen, reservering van ruimten en alle overige beheerszaken kunt u terecht bij de koster / beheerder: Dhr. J.van der Vliet, (0522) 29 13 00
Email: koster@hervormdrouveen.nl

 

Samenstelling College van Kerkrentmeesters:

Voorzitter K. Kuiper (OKRM) (0522) 29 1699
Secretaris J. van der Klogt  (OKRM) (0529) 42 76 47
Lid R. de Boer (OKRM) (06)48405130
Lid L. Akkerman (OKRM) 906)19346249
Lid F. Knol (KRM) (0522) 47 48 88
Penningmeester J. Kin (KRM) (0522) 29 16 30 

Geef u nu op voor: