In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.
Bron: Het Evangelie van Johannes 1:1
Hervormde Gemeente
Rouveen
U bevindt zich hier: Home > Wie zijn wij > Gemeente
Gemeente

De Hervormde gemeente van Rouveen heeft een algemene kerkenraad (AK) en twee wijkkerkenraden (WK). De algemene kerkenraad heeft beurtelings één van de predikanten als praeses (voorzitter). De gemeente functioneert als één geheel, met twee pastorale wijkeenheden, die elk apart vergaderen als wijkkerkenraad.

 

De zondagse erediensten worden gehouden in de Oude Kerk aan de Oude Rijksweg en in het Hervormd Dienstgebouw, ook aan de Oude Rijksweg. Per zondag worden er gelijktijdig in beide gebouwen dubbele diensten belegd. In principe gaan de beide predikanten voor in beide gebouwen. Kortom: de gemeenteleden maken een keuze voor de diensten in één van de beide gebouwen.

 

De gemeente heeft voor jeugdwerk en verenigingsleven de beschikking over het Dienstgebouw en 'd Olde Baank ( voormalige Rabobank). Alle gebouwen staan op loopafstand van elkaar.

 

Voor informatie over de gebouwen en het maken van afsprakenkunt u terecht bij de koster van de gemeente, de heer J. van der Vliet. U kunt hiervoor gebruik maken van het contactformulier van de website.

Uit het beleidsplan

De Hervormde gemeente Rouveen-Staphorst mag zich het eigendom weten van Christus en is een verbondsgemeente, die tracht te leven uit de belofte en volgens de geboden van God (Woord van God) en een gevarieerde gemeenschap die één is in haar Hoofd Jezus Christus. De gemeente is geroepen tot eenheid, dienst aan en de verkondiging van het evangelie in de wereld. Zij komt samen rondom het Woord en de sacramenten van Heilige Doop en Heilig Avondmaal. De leden van de gemeente hebben de plicht om elkaar te bewaren bij de bron en enige norm voor de gemeente: het eeuwige Woord van God.

 

De kern van het gemeente-zijn is de relatie die de individuele gelovige heeft met Christus en de gemeenschap met de andere gemeenteleden. Deze relatie komt tot uitdrukking in het verbond. Krachtens dit verbond worden de jonge kinderen van de gemeente gedoopt. Gods belofte, die in de doop betuigd en verzegeld is, roept de (doop)leden van de gemeente op tot een heilig (apart gezet) leven dat gericht is op God en Zijn eer. De Heilige Geest voorziet de leden van de gemeente van de gaven om te dienen in het werk in de gemeente (ambten, vrijwilligers).

 

De christelijke gemeente staat niet op zichzelf: zij deelt – dankzij Christus – in de door God aan Israël geschonken beloften en heeft daarom een onopgeefbare relatie met dit volk.

 

Klik HIER om het recente beleidsplan te downloaden.

Geef u nu op voor: